Annulering schietwedstrijd

CommandoVereniging Midden-Nederland
Opgericht: 7 november 1988 te Amersfoort.

secretariaat: W.J. Vermeer / Tepelenburgweg 3-21 / 6732 AS / Harskamp / GSM: 06 398 399 81
E-mail: covmidden-nederland@korpscommandotroepen.nl of willemvermeer@me.com
Penningmeester: G. Zwaan - Bikkersweg 64 – 3752 WV Bunschoten - Spakenburg / 033 298 22 25
NL68 INGB 0000 1368 27 t.n.v. Commandovereniging Midden-Nederland / E-mail: g.zwaan@casema.nl
Harskamp, 18 september 2020

Betreft: Annulering – Nationale Commando Schietwedstrijd 2020
 
Geachte leden van Midden-Nederland en zusterverenigingen,
 
Helaas zijn we nog niet verlost van het Corona virus.
In de bestuursvergadering van 16 september, hebben wij de langste tijd van de vergadering besteed, wat dat
tot op heden en de komende tijd voor gevolgen heeft (en zal hebben…) voor met name onze vereniging.

In de afgelopen periode moesten we noodgedwongen "de Chinese maaltijd” laten vervallen,
vervolgens "het varen op de Eem”… en "de barbecue”.
Daarnaast zijn ook nog diverse landelijke activiteiten afgelast.
 
Nu moeten we u laten weten, dat we "de Nationale Commando Schietwedstrijd” gaan annuleren.
In overleg met de voorzitter van SV John Cooper (Leon Bos) en de beheerder van de kantine van "De
Proloog"
(Berry van de Brink) hebben wij moeten besluiten, om deze wedstrijd voor dit jaar te schrappen.
Er zal allicht een oplossing/aanpassing zijn, waardoor een beperkt aantal mensen van de kantine en de
schietkelder gebruik kunnen maken.

Dat is echter niet de opzet en achterliggende gedachte bij het organiseren van dit evenement.
Het moet voor een ieder een gezellige dag zijn, zonder het soort beperkingen, welke nu geeist worden.
Je kijkt uit naar een leuke schietwedstrijd en vooral het weerzien met "oude maten”.
Dat daarbij nog een leuke verloting wordt gehouden en aan het einde van de dag een heerlijk stamppot
buffet, maakt de dag helemaal kompleet.

Jammer, jammer… we kijken nu maar uit naar de schietwedstrijd in november 2021.

Al met al wensen wij u alle gezondheid en vooral veel geduld toe.
Neem geen onnodige risico's…
Denk daarbij niet alleen aan jezelf, maar ook aan je omgeving…
Probeer positief- en toekomst gericht te blijven denken.
Graag "tot ziens” bij een volgend evenement.
 
Met Commando-groet,
Evenementencommissie Commandovereniging Midden-Nederland